HVB Växthuset AB

  Beskrivning

  HVB Växthuset erbjuder ett förstärkt HVB-hem för ensamkommande barn mellan 14 och 19 år som kräver extra hjälp och stödresurser. Vårt mål är att ge barnen det bästa bemötandet, att stödja deras möjlighet till delaktighet och uppmuntra dem att aktivt deltaga i gemensamma och individuella aktiviteter. Våra medarbetare jobbar med att berika barnens vardag så att de blir trygga, självgående samt målinriktade. Många av våra ensamkommande barn har tidigare haft en rad placeringar utan framgång. Vi erbjuder därför boende i en trygg miljö, med en stabil personalgrupp och ett starkt fokus på varje barns styrkor och förutsättningar. Vårt boende fokuserar på ensamkommande barn med särskilda behov. Därför är personaltätheten större än på ett vanligt HVB-hem. Om så behövs, ser vi till att barnen får adekvat hjälp genom externa aktörer, allt enligt vårdplanen. Personalgruppen har adekvat utbildning för verksamhetens art och mål för att säkerställa hög kvalitet på omvårdnaden och dess innehåll. Verksamheten är speciellt skapad för att möta särskilda behov av stöd och hjälp som varje individ har. Det kan gälla psykosociala problem, integrationssvårigheter, utåtagerande beteende, relationsproblem och inlärningssvårigheter.

  Företagsuppgifter
  Öppet
  Öppet 24t idag
  • Måndag

   Öppet 24t

  • Tisdag

   Öppet 24t

  • Onsdag

   Öppet 24t

  • Torsdag

   Öppet 24t

  • Fredag

   Öppet 24t

  • Lördag

   Öppet 24t

  • Söndag

   Öppet 24t

  • Lokal tid

  Kontakta företag  mood_bad
 • Inga kommentarer än.
 • chat
  Recensera
  keyboard_arrow_up