Reko Assistans AB

För en tryggare assistans

  Beskrivning

  Reko Assistans AB är ett Malmöbaserat företag som har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att anordna assistans i hela landet, åt barn och vuxna, oavsett vilken personkrets kunden tillhör enligt LSS. Hos oss finns kompetent personal som tillsammans talar sex olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska och turkiska.

  Nedan kommer vi kortfattat presentera några av verksamhetens viktigaste områden, som möjliggör en god och trygg assistans.

  Bemanning: Tack vare verksamhetens breda kontaktnät finns en stor bas för rekrytering av assistenter när behov uppstår. Vid rekryteringen av assistenter använder vi även Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag. Naturligtvis är det kunden som väljer sina assistenter, vare sig de är anhöriga eller utomstående.

  Utbildning: Hos oss finns obligatoriska utbildningar för assistenterna. Dels för bemötande, förhållningssätt och värdegrund, men också en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Önskar kunden att assistenterna går specifika kompetenshöjande utbildningar tillgodoser vi detta.

  Arbetsmiljö: Reko Assistans ansvarar för att den miljö som assistenterna arbetar i är säker. Därför bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med kunden med målet att tillsammans skapa en god och trygg arbetsmiljö där alla trivs. Vi kommer exempelvis se till att det alltid finns brandsläckare, brandfilt och första hjälpen-låda på arbetsplatserna.

  Enkel schemaläggning & tidrapportering: Det system vi använder för att sköta dokumentation, schemaläggning och tidrapportering heter AIAI. Systemet är användarvänligt, beprövat och lätt att lära sig. Det går att komma åt via datorer, mobiltelefoner och surfplattor, vilket gör det mycket lättillgängligt.

  Juridisk rådgivning: Reko Assistans samarbetar med en advokat med specialkompetens och lång erfarenhet inom lagstiftning som rör LSS. Han har hjälpt 100-tals personer att få den assistans de är i behov av och har rätt till.

  Det är vår uppgift att se till att assistansen är god och det är alltid kundens önskemål vi utgår ifrån – alla har rätt till en trygg assistans.

  Företagsuppgifter
  Kontakta företag  mood_bad
 • Inga kommentarer än.
 • chat
  Recensera
  keyboard_arrow_up